Lgs Kursları ve Ara Sınıflar Kurs Programları » LGS Kursları

LGS

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır. 2018 Merkezi Sınavı, 2 Haziran 2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde iki oturumda gerçekleştirilmiştir. Sınava 2017-2018 eğitim öğretim yılında örgün eğitim verilen okulların 8. sınıfında kayıtlı olan resmî ve özel ortaokul öğrencileri, imam hatip ortaokulu öğrencileri, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, geçici eğitim merkezi öğrencileri ve yurtdışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurabilmektedir. 

Merkezi Sınav 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen oturumunda uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır. Sözel bölümde Türkçe, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri alt testleri yer almaktadır.

 

 

 

 

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin puanları tek puan türünde (merkezi sınav puanı) hesaplanmaktadır. Merkezi sınav puanı hesaplanırken öncelikle sayısal ve sözel bölümlerdeki her bir alt testte öğrencilerin sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta ve doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkartılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir

 

Tabloya göre öğrencilerin merkezi sınav puanları hesaplanırken Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinin ağırlık katsayıları görece yüksektir. Diğer alt testlerle kıyaslandığında hem soru sayısının hem de ağırlık katsayılarının yüksek olması bu alt testlerin sınavın kapsamı ve sonucu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

 

ARA SINIF KURSLARI

Ara sınıf kurslarımızda TYT ve AYT için eksiksiz bir şekilde öğrencileri hazırlamak kursun genel amacıdır. Düzenli aralıklarla yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin eksikleri belirlenir ve uygun yönlendirmelerle bu eksikler tamamlanır. Ayrıca yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilere sınav deneyimi kazandırılır. Kursumuzda her öğrencinin koç öğretmeni bulunur ve yıl sonuna kadar görüşmelere devam edilir. Bununla birlikte kursumuzda  koç öğretmen ve öğrenci görüşmeleri rehberlik servisi tarafından takip edilir ve bu sürece veli de dahil edilerek daha verimli bir süreç geçirilmesi hedeflenir.

9.SINIF

YKS’nin temelini oluşturan 9.sınıfta öğrencilere okul derslerine destek vermekle birlikte iyi bir temel oluştumalarını sağlamak kursun genel amacıdır. Liseye yeni geçmiş olan öğrenciler kursla birlikte hem lise hayatına adapte olurken hem de YKS’nin ilk basamağı olan TYT için donanımlı hale gelmeye başlamaktadırlar. Planlı çalışmaları amacıyla öğrenciler kursumuzda rehberlik servisi tarafından yönlendirilmekte ve koç öğretmenleri tarafından düzenli görüşmelerle desteklenmektedirler.

 

10.SINIF

YKS’nin ilk basamağı olan TYT için önemli bir yıl olan 10. sınıf öğrencilerimizin geçmişte olan eksiklerini kapatmak ve okul derslerine destek vermek kursun genel amacıdır. Planlı çalışmaları amacıyla öğrenciler kursumuzda rehberlik servisi tarafından yönlendirilmekte ve koç öğretmenleri tarafından düzenli görüşmelerle desteklenmektedirler. Düzenli aralıklarla yapılan denemelerle öğrencinin başarı analizleri yapılıp bu analizler velilerle paylaşılmakta ve öğrencinin durumuna göre sınır koyulmadan birebir alma hakkı verilmektedir.

11.SINIF

YKS’nin  yaklaşmış olduğu 11. Sınıf düzeyinde öğrencilerimizin AYT’de eksiksiz ilerlerken verilen TYT dersleriyle de desteklenmesi kursun genel amacıdır. Planlı çalışmaları amacıyla öğrenciler kursumuzda rehberlik servisi tarafından yönlendirilmekte ve koç öğretmenleri tarafından düzenli görüşmelerle desteklenmektedir. Düzenli aralıklarla yapılan denemelerle öğrencinin başarı analizleri yapılıp bu analizler velilerle paylaşılmakta ve öğrencinin durumuna göre sınır koyulmadan birebir alma hakkı verilmektedir.

Anahtar Kelimeler